Jako zespół „RS Adwokaci” świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno w zakresie ogólnego doradztwa prawnego, jak i w prowadzeniu postępowań sądowych. Oferujemy obsługę prawną w szczególności podmiotów gospodarczych, ale również instytucji i osób fizycznych.

Celem działania naszego zespołu jest oferowanie możliwie szerokiego wachlarza usług prawnych oraz konkretnych rozwiązań powierzonych nam problemów prawnych.

Stawiamy na bezpośrednią i sprawną komunikację z Klientami. W każdym przypadku podchodzimy indywidualnie do interesów naszych Mocodawców, uwzględniając aspekty prawne i biznesowe powierzonych nam spraw.

Nasz zespół posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie zawodowe zdobywane na rynku usług doradztwa prawnego dla przedsiębiorców od 1993 roku. Jednocześnie aktywnie reagujemy na zmieniające się realia obrotu gospodarczego i potrzeby Klientów.Specjalizujemy się w następujących profilach doradztwa:

 • obsługa prawna podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów gospodarczych, oferujących świadczenia opieki zdrowotnej,
 • obsługa prawna postępowań upadłościowych i naprawczych oraz postępowań restrukturyzacyjnych,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed organami administracji, jak również przed sądami administracyjnymi,
 • doradztwo prawne dla Klientów niemieckojęzycznych, prowadzących  działalność na terenie Polski,
 • obsługa prawna podmiotów, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku NewConnect.Działalność naszego zespołu obejmuje w szczególności następujące zagadnienia prawne:

 • odpowiedzialność członków zarządu, likwidatorów  oraz wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółki,
 • postępowania przed organami podatkowymi i organami administracyjnymi oraz przed sądami administracyjnymi,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • sprawy sądowe,
 • przekształcanie spółek,
 • windykacja,
 • obsługa prawna inwestycji,
 • zagadnienia prawa pracy,
 • badanie prawne spółek (due diligence).