Tomasz Rybacki – adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w 1993r. Od tego czasu nieprzerwanie prowadzi praktykę adwokacką, ukierunkowaną na doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów gospodarczych, oferujących świadczenia opieki zdrowotnej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. W sferze Jego zainteresowań leży również prawo restrukturyzacyjne i doradztwo z tym związane. W trakcie swojej wieloletniej pracy w zawodzie adwokata prowadził obsługę prawną podmiotów, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w ostatnim czasie zajmuje się doradztwem dla podmiotu, notowanego na rynku NewConnect. Ponadto pełni funkcję Prezesa Sekcji Rugby Klubu Sportowego Posnania oraz Członka Zarządu Klubu Sportowego Posnania.

Tomasz Rybacki
Adwokat
Tel. kom. (+48) 601-586-007
e-mail: t.rybacki@rs-adwokaci.plJoanna Szydlik – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również roczne Studium Prawa Niemieckiego, organizowane wspólnie przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. Przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej pracowała w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki (zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu przed organami podatkowymi). Specjalizuje się w prowadzeniu spraw Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed organami administracji, jak również przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Zajmuje się również doradztwem prawnym dla Klientów niemieckojęzycznych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Ponadto przygotowuje opinie i komentarze dla potrzeb artykułów, publikowanych w prasie poświęconej prawu i podatkom.

Joanna Szydlik
Adwokat
Tel. kom. (+48) 609-813-066
e-mail: j.szydlik@rs-adwokaci.pl